Missie en visie

De missie van ’t Warme hart is om een professionele kleinschalige dagbesteding te zijn voor zelfstandig wonende ouderen in Hardinxveld Giessendam en omgeving, die behoefte hebben aan begeleiding en zorg op maat door geestelijke en/of lichamelijke en sociale beperkingen.

De dagbesteding is open van maandag tot en met vrijdag van 10.00-18.00 uur en er is plaats voor maximaal 12 deelnemers.

De visie van ’t Warme hart is dat ouderen met een beperking  een gastvrije en laagdrempelige ontmoetingsplaats in hun eigen directe omgeving nodig hebben. ’t Warme hart wil die plaats zijn; een sfeervolle, huiselijke plek waar je mag zijn wie je bent. Een plek waar je je gekend en gehoord voelt.  Dit betekent dat medewerkers van ’t Warme hart zich voor de volle 100% zullen inzetten om er voor de deelnemers te zijn.

’t Warme hart zal ouderen stimuleren om actief en in beweging te blijven  door voor een positieve, prikkelende sfeer te zorgen, waarin wordt gekeken naar de vragen, wensen en de mogelijkheden van de deelnemers.

In ’t Warme hart kun je anderen ontmoeten, aan activiteiten deelnemen en met elkaar eten. Soms is dat samen met partners, mantelzorgers of ouderen uit de wijk/Hardinxveld.

Dankzij onze missie en visie zullen deelnemers, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers zich thuis voelen op deze warme plek, waar tijd en aandacht is.

Liefde, passie, respect en geborgenheid

Om goede begeleiding en zorg te kunnen bieden zijn liefde, geduld en inlevingsvermogen erg belangrijk. De behoefte en kwaliteit van leven van de deelnemer staat centraal. We willen een stukje geluk laten ervaren en vorm en inhoud geven aan een menswaardig bestaan.

In ‘t Warme hart werken professionele en gepassioneerde medewerkers die warmte en gastvrijheid  bieden en belangstelling hebben voor elke individuele deelnemer. Zij zijn deskundig en  blijven zich ontwikkelen binnen de gezondheidszorg.

Ieder mens is uniek. In ’t Warme hart is er respect voor ieders privacy en persoonlijke levensovertuiging. Er wordt  begeleiding en zorg op maat geboden en er wordt gekeken naar wat iemand wel kan en niet wat iemand niet kan. Het stimuleren van zelfzorg en  het maken van eigen keuzes zijn belangrijk om het leven zoveel mogelijk zelf te kunnen blijven inrichten. De oudere met beperkingen blijft in heel zijn ziekteproces een volwaardig persoon.  Er wordt steeds gezocht naar een manier van begeleiden en verzorgen die bij de deelnemer op dat moment past.

Deelnemers zullen door de aanwezigheid van vaste, deskundige medewerkers en door de veilige, sfeervolle en herkenbare en gezellige omgeving zich gekend, prettig en welkom voelen. Mantelzorgers moeten met een gerust hart hun familielid in goede handen kunnen achterlaten.

Bij ’t Warme hart:
√ Kun je anderen ontmoeten  √ Kun je activiteiten doen  √ Kun je met elkaar eten
√ Kun je waar nodig begeleiding en ondersteuning krijgen
√ Kun je je inzetten voor een ander