Over ons

’t Warme hart is een organisatie die aansluit bij de vragen, wensen en behoefte van de deelnemers.

’t Warme hart is op 16 april 2018 gestart in het Gezondheidscentrum in Hardinxveld-Giessendam. In de dagbesteding wordt professionele begeleiding en zorg op maat  aangeboden. Er is ruimte voor maximaal 12 deelnemers.

De dagbesteding vindt niet in een verpleeghuissetting plaats, maar juist op een centrale, laagdrempelige plek in Hardinxveld. Het Gezondheidscentrum zal door veel inwoners bezocht gaan worden, omdat er o.a. huisartspraktijken, fysiotherapie, psychologenpraktijk, schoonheidsinstituut, apotheek, Rivas thuiszorg en de Rabobank gevestigd zullen zijn. Eventuele medische ondersteuning is  dan ook mogelijk op de dagen dat deelnemers naar ’t Warme hart komen.

De dagbesteding bevindt zich op de onderste verdieping van het Gezondheidscentrum en is in de nabijheid van winkels, de bibliotheek, de markt, deelcafé de Buurman, scholen en een peuterspeelzaal. Er is een lift
zodat alle verdiepingen en de uitgang naar de winkelstraat goed bereikbaar zijn.

Hartverwarmend

't Warme hart wil thuiswonende ouderen een warme ontmoetingsplaats bieden en hen stimuleren om aan activiteiten deel te nemen en te genieten van het met elkaar te eten. Eigen wensen en eigen kracht van ouderen staan centraal.

De dagbesteding is geopend van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur. Aan deelnemers wordt de mogelijkheid geboden om een dagdeel, zowel in de ochtend (10.00-14.00) als in de middag (14.00-18.00) of de gehele dag/meerdere dagen deel te nemen. Deelnemers die de hele dag naar de dagbesteding komen krijgen 2 maaltijden.

Het activiteitenaanbod is afgestemd op de wensen, interesses, achtergrond en mogelijkheden van de deelnemers. Activiteiten kunnen variëren van muziek- of creatieve activiteiten tot het bereiden van de dagelijkse warme maaltijd. Verder sportieve activiteiten (wandelen, MBvO), reminiscentieactiviteiten, geheugentraining, etc. Natuurlijk wordt er gebruik gemaakt van bestaande voorzieningen voor activiteiten in de buurt.

In 2019 is er een medezeggenschapsraad gevormd voor deelnemers /mantelzorgers die de belangen van de deelnemers zal bewaken en meekijken naar het functioneren van ’t Warme hart. In de medezeggenschapsraad zitten Esther Hettema, Simone Dubbeldam en Tiny Hofman. Zij zijn te bereiken onder het volgende telefoonnummer 06-47071106 (Simone)

In ’t Warme hart werken professionele medewerkers die een passie hebben voor de ouderen zorg.
’t Warme hart wil de kwaliteit van zorg en welzijn steeds blijven verbeteren.