Doel Dagbesteding
het doel van onze dagbesteding is:
 • Begeleiding en zorg op maat bieden bij geestelijke, lichamelijke en/of sociale beperkingen.
 • De activiteiten en begeleiding zijn gericht op de individuele deelnemer om behoefte aan structuur en een zinvolle dag invulling te bieden.
 • Deelnemers krijgen hulp bij het voeren van de eigen regie.
 • De verworven vaardigheden worden zo lang mogelijk in stand gehouden in een stabiele en veilige omgeving.
 • Contacten met anderen, waardoor een sociaal isolement wordt voorkomen.
 • Controle op voeding/vochtinname.
 • Signaleren van sociale, medische en psychische problemen.
 • Eventuele hulp bij medicatie inname, voeding en toiletgang.
 • Meer welzijn verlaagt de behoefte aan zorg.
 • Ontlasting en ondersteuning van de mantelzorger.
 • Zo lang mogelijk uitstel van opname in een woonzorgvoorziening.

Natuurlijk zullen we ook gebruik maken van bestaande voorzieningen in de buurt.
Denk aan de winkels, de bibliotheek, deelcafé De Buurman, een terras voor een kopje koffie of ijsje,  samenwerking met de scholen etc.